0983 889 796

Tuyển dụng

1.Kỹ sư thiết kế phần cứng và Lập trình nhúng

Tạm thời ngừng tuyển

Số lượng: 1

Địa điểm làm việc:

Văn phòng Công ty AgriConnect tại Vườn ươm Khu Công nghệ cao, Quận 9, Tp HCM.

Thời gian làm việc:

Thứ Hai đến Thứ Sáu (Sáng 8:00 - 12:00, Chiều 13:00 - 17:00).

Sẵn sàng tăng ca ngày thứ 7 trong những dự án quan trọng.

Lương: Thỏa thuận.

Nội dung công việc

Yêu cầu

Quyền lợi

Liên hệ: Quân (quan[at]agriconnect.vn)

2.Kỹ sư phần mềm

Tạm thời ngừng tuyển

Địa điểm làm việc:

Văn phòng Công ty AgriConnect tại Vườn ươm Khu Công nghệ cao, Quận 9, Tp HCM.

Thời gian làm việc:

Thứ Hai đến Thứ Sáu (Sáng 8:00 - 12:00, Chiều 13:00 - 17:00).

Sẵn sàng tăng ca ngày thứ 7 trong những dự án quan trọng.

Lương: Thỏa thuận.

Nội dung công việc

- Viết phần mềm điều khiển trung tâm cho nhà trồng tự động, dạng web, sử dụng Python - Django và Rust.

- Stack: Linux, Django, PostgeSQL, TimescaleDB, Redis, MQTT

- Chức năng của phần mềm: Thu nhận dữ liệu từ nút cảm biến (sensor node). Gửi tín hiệu điều khiển đến các thiết bị can thiệp môi trường (bơm tưới, quạt, đèn). Cung cấp giao diện cho người dùng bật tắt thiết bị từ máy tính, điện thoại. Cung cấp giao diện cho người dùng đặt lịch bật tắt cho thiết bị, đặt giá trị điều kiện môi trường mong muốn. Tự động bật tắt thiết bị bám theo yêu cầu đã đặt.

- Phần mềm có 2 phiên bản:

+ Chạy offline trên board máy tính nhúng. Không cần Internet để giao tiếp với sensor node, thiết bị. Vẫn cho phép người dùng theo dõi từ xa nếu có Internet.

+ Chạy online trên cloud server. Giao tiếp với sensor node & thiết bị qua giao thức MQTT. Cần Internet.

- Dự kiến sẽ làm thêm phần mềm nhúng cho Gateway rút gọn, chạy ARM, không có hệ điều hành, sử dụng ngôn ngữ Rust.

- LTV cần làm việc trên Linux, biết sử dụng Git.

- Nhận các task được giao qua GitLab.

- Viết unittest và tài liệu nếu cần.

- Giao tiếp với thành viên mảng phần cứng để hiểu yêu cầu từ phần cứng, thống nhất giao thức truyền dữ liệu.

Kĩ năng cần có:

Liên hệ: Quân (quan[at]agriconnect.vn)

3.Đại diện kinh doanh

Địa điểm làm việc:

Văn phòng Công ty AgriConnect tại Vườn ươm Khu Công nghệ cao, Quận 9, Tp HCM.

Đi thị trường, công tác Tỉnh

Thời gian làm việc:

Thứ Hai đến Thứ Sáu (Sáng 8:00 - 12:00, Chiều 13:00 - 17:00).

Sẵn sàng tăng ca ngày thứ 7 trong những dự án quan trọng.

Lương: Thỏa thuận.

Nội dung công việc:

Yêu cầu:

Liên hệ: Bình (0983889796; binh.agriconnect@gmail.com)

4.Nhân viên Sale (Giải pháp IoT cho nhà nuôi yến)

Địa điểm làm việc:

Tại công ty

Khu Vực Huyện Cần giờ - Tp Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc:

Thứ Hai đến Thứ Sáu (Sáng 7:30 - 11:30, Chiều 13:00 - 17:00).

Sẵn sàng tăng ca ngày thứ 7 trong những dự án quan trọng.

Lương: Thỏa thuận.

Nội dung công việc:

Yêu cầu:

Liên hệ: A.Bình (0983889796; binh.agriconnect@gmail.com)