Giải pháp

Rau_MyTho.jpg

Trang trại rau thủy canh ứng dụng IoT (Internet of Things)

Trang trại rau thủy canh IoT _ Mỹ Tho - Tiền Giang

Ứng dụng IoT cho nhà rau thủy canh nhằm tăng năng suất, chất lượng của rau và tiết kiệm công lao động.


Nhà Nấm tự động

Trại Nấm ứng dụng IoT (Internet of Things)

Trại Nấm Rơm IoT _ Long Thành - Đồng Nai

Giải pháp IoT của AgriConnect giúp tạo môi trường tối ưu cho Nấm sinh trưởng và phát triển theo từng giai đoạn.


Yen cangio.JPG

Yenny - Giải pháp nhà yến tự động

Nhà Yếhttp://hueson-cangio.fc.agriconnect.vn

Giải pháp IoT cho nhà nuôi Yến giúp kiểm soát môi trường nhà yến ổn định mang lại chất lượng cao cho tổ yến