0983 889 796

Yenny - Giải pháp nhà yến IoT tự động


  • Cài đặt và theo dõi môi trường nhà Yến (nhiệt độ, ẩm độ) mọi lúc, mọi nơi thông qua smartphone, laptop. Cảm biến hoạt động chính xác, sai số thấp.
  • Cài đặt lịch trình và theo dõi tình trạng hoạt động của các thiết bị nhà Yến mọi lúc, mọi nơi.
  • Công nghệ ổn định, hạn chế ra vào nhà Yến.
  • Công nghệ hoạt động ở cả 2 chế độ online và offline, chế độ tiết kiệm điện năng khi dùng UPS
  • Giải phóng thời gian cho chủ nhà Yến

Nhà Yến ổn định về nhiệt độ và ẩm độ sẽ cho chất lượng tổ yến tốt hơn và gia tăng số lượng chim yến nhanh hơn

yến IoT

image5.jpg

Nhà Yến Kim Tính

Screenshots

Công nghệ bao gồm:

  • Phần mềm theo dõi các thông số môi trường và điều khiển các thiết bị nhà Yến (Khi xảy ra sự cố về đường truyền Internet thì nhà Yến vẫn vận hành độc lập).
  • Một tủ điện điều khiển tất cả các thiết bị cho nhà Yến (Loa, phun sương, máy tạo mùi, đèn chống cú,...).
  • Thiết bị cảm biến theo dõi nhiệt độ, ẩm độ không khí (mỗi tầng 1 thiết bị).
  • Cảm biến đếm chim vào, ra.

Giá:

Liên hệ: 0983 889796 (Mr Bình)

Nhà yến Yenny-IoT