Truyền thông

Giới thiệu công ty AgriConnect


AgriConnect - Nông nghiệp IoT


CÔNG NGHỆ IoT (4.0) CHO NHÀ NUÔI YẾN


Công nghệ IoT cho nhà nuôi chim yến


Ứng dụng IoT cho nhà trồng nấm rơm


Ứng dụng IoT vào giảng dạy công nghệ sinh học


Nhà trồng rau thủy canh tự động AgriConnect


AgriConnect introduction


VTV9

[ VTV9 ] Maker Innovation Space - Không gian đổi mới dành cho nhà sáng chế