Truyền thông

Giới thiệu công ty AgriConnect


AgriConnect - Nông nghiệp IoT


CÔNG NGHỆ IoT (4.0) CHO NHÀ NUÔI YẾN


Công nghệ IoT cho nhà nuôi chim yến


Ứng dụng IoT cho nhà trồng nấm rơm


Ứng dụng IoT vào giảng dạy công nghệ sinh học


Nhà trồng rau thủy canh tự động AgriConnect


AgriConnect introduction


Kết nối ứng dụng chuyển đổi số trong mô hình nông trại tuần hoàn


Trình bày về “Công nghệ IoT ứng dụng cho nông nghiệp”, ông Phạm Văn Bình (Giám đốc Công ty Nông nghiệp số AgriConnect) đề xuất, để ứng dụng chuyển đổi số cho mô hình nông trại tuần hoàn - Farm to Table, có thể ứng dụng công nghệ IoT thông qua việc thiết kế hệ thống tưới bằng IoT (tưới phun mưa, nhỏ giọt, tưới gốc,...), ứng dụng IoT trong chăn nuôi (bò, heo, gà,…). Bên cạnh đó, trong nông trại tuần hoàn nên áp dụng thêm sản phẩm nuôi trùn quế, bởi sản phẩm này sẽ giúp giải quyết vấn đề chất thải (phân) của gia súc gia cầm; đồng thời chú trọng phương pháp ủ phân, xử lý rác thải chăn nuôi bằng công nghệ vi sinh, enzyme,…

Xem tiếp

VTV9

[ VTV9 ] Maker Innovation Space - Không gian đổi mới dành cho nhà sáng chế