Nhà yến thông minh


Nhận xây dựng trọn gói nhà yến và vận hành bằng công nghệ IoT

Thiết kế cấu trúc nhà yến hiệu quả với kích thước 8m*16m*3

Trang bị đầy đủ hệ thống vận hành nhà yến: UPS dự phòng điện, camera, hệ thống chống sét, chống rắn, tác kè,...