0983 889 796

Nhà yến thông minh


Nhận xây dựng trọn gói nhà yến và vận hành bằng công nghệ IoT

Thiết kế cấu trúc nhà yến hiệu quả với kích thước 8m*16m*3

Trang bị đầy đủ hệ thống vận hành nhà yến: UPS dự phòng điện, camera, hệ thống chống sét, chống rắn, tác kè,...