0983 889 796

Hệ thống tưới tự động cây ăn trái


  • Thiết kế hệ thống tưới cây ăn trái, cây công nghiệp, vườn lan,....
  • Tính toán công suất bơm, đảm bảo đúng lưu lượng, áp suất
  • Tính toán đường ống chính, đường ống nhánh
  • Tính toàn lượng nước cần của cây trồng
  • Lựa chọn béc và giải pháp tưới phù hợp
  • Phân chia khu vực tưới và điều khiển tự động hệ thống tưới bằng Công nghệ IoT
  • Lựa chọn van điện từ hiệu quả
  • Cung cấp các cảm biến đo nhiệt độ, ẩm độ, pH và dinh dưỡng (EC) đất.
Hệ thống tưới

Hệ thống tưới