0983 889 796

Sản phẩm về Thủy canh


Cung cấp các vật tư, thiết bị liên quan đến thủy canh: ống thủy canh, nắp bít, ống cấp, Rọ trồng cây, giá thể, dinh dưỡng, máy bơm,....

Tư vấn thiết kế, xây dựng trang trại (nhà trồng) thủy canh.

Tư vấn quy trình, kỹ thuật trồng thủy canh.

Tư vấn, cung cấp công nghệ IoT cho trang trại (nhà trồng) thủy canh.

Các sản phẩm


Ống thủy canh

Tính năng

Mô tả

Ống chịu nhiệt, chuyên dụng cho thủy canh

Kích thước ống: 100 * 60 mm và 150 * 75 mm

Lổ khoan theo yêu cầu (khoảng cách 10, 20 cm hoặc vị trí so le)