Sản phẩm về nấm


  • Cung cấp meo giống, bịch phôi nấm linh chi, nấm bào ngư, nấm rơm, đông trùng hạ thảo
  • Cung cấp các vật tư, thiết bị với các thông số và tính năng chuyên biệt cho nhà nấm

Các sản phẩm


Meo giống Nấm Rơm

Tính năng

Mô tả

Meo giống nấm rơm với giá thể là bông, lúa.

Nấm Rơm giống Đài Loan, VTQ.

Khối lượng meo giống sử dụng: 4-6% so với nguyên liệu khô.

Meo giống sử dụng trong thời gian 7 ngày từ khi nhận meo giống.

Bông nguyên liệu (trồng nấm rơm)

Tính năng

Mô tả

Bông nguyên liệu trồng nấm rơm

Meo giống Nấm Linh chi, Bào ngư

Tính năng

Cung cấp meo cấp 1 (ống nghiệm, môi trường thạch, 200.000 vnđ/ống) và meo cấp 2 (môi trường lúa, 100.000 vnđ/bịch 250g )

Mô tả

Meo giống nấm Linh chi, Bào ngư với giá thể Khoai mì.

Mỗi bịch meo giống khoảng 50 que khoai mì.

Giống bào ngư xám chân ngắn.

Giống Linh chi đỏ Việt Nam.

Giống Đông trùng Hạ thảo

Tính năng

Mô tả

Meo lỏng, thể tích 250 ml.

Cấy được 250 hủ phôi.

Bịch phôi Linh Chi, Bào ngư
Phôi Đông trùng Hạ thảo

Tính năng

Mô tả

Phôi Đông trùng hạ thảo giai đoạn 2 (nuôi trồng khoảng 25-30 ngày thu hoạch).

Hướng dẫn xây dựng nhà nuôi trồng, lắp đặt thiết bị công nghệ, quy trình, kỹ thuật nuôi.

Máy phun sương siêu âm

Tính năng

Mô tả

Máy phun sương sóng siêu âm (Vỉ 10 mắt).

Sử dụng cho nhà trồng kín, với các dòng nấm trồng theo tầng (nấm rơm, đông trùng hạ thảo, nấm mối đen, nấm hoàng đế, nấm hương,...)

Sử dụng nguồn điện 220 VAC, chống nước (đặt trong nhà trồng)