0983 889 796

Trại Nấm ứng dụng IoT (Internet of Things)


AgriConnect cam kết 100% về năng suất và chất lượng.

  • Thiết kế, tư vấn xây dựng trang trại trồng Nấm ứng dụng công nghệ IoT theo xu hướng cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
  • Chuyển giao công nghệ về Nấm: nghiên cứu giống, sản xuất bịch phôi và kỹ thuật trồng (tự động).
  • Lập kế hoạch sản xuất để đạt năng xuất mỗi ngày theo yêu cầu khách hàng.

Trang trại Nấm của AgriConnect có các lợi thế:

  • Cài đặt bộ quy trình số hóa cho từng loại nấm
  • Quản lý trại nấm và lập kế hoạch sản xuất theo phần mềm "Nhật ký canh tác", là cơ sở để thực hiện việc truy xuất nguồn gốc, nông sản sạch
  • Trại Nấm vận hành theo phương châm tự động hóa, tiết kiệm công lao động.
  • Chú trọng khả năng kiểm soát rủi ro, dịch bệnh, đảm bảo năng suất và chất lượng cho trại nấm, không hoặc ít phụ thuộc vào thời tiết.

Nấm

Nấm

Nấm

Screenshots