0983 889 796

Giải pháp IoT trồng Xà lách thủy canh vùng nóng (100 kg/ngày/1.000 m2)


Năng suất: 100 kg/ngày/1.000 m2

Giải pháp trồng xà lách thủy canh vùng nóng được kết hợp từ các thành tựu:

 • Công nghệ IoT vận hành nhà rau tự động:
  • Điều khiển mái cắt nắng tự động giúp cây quang hợp tối ưu
  • Điều khiển phun sương tự động theo chế độ thời gian (vài giây) và cảm biến giúp giảm nhiệt độ nhà rau và hạn chế bệnh phát sinh co xà lách
  • Điều khiển quạt và bơm tự động giúp tối ưu quy trình trồng và chăm sóc cây
 • Quy trình trồng xà lách:
  • Giải pháp mới hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành
  • Tiết kiệm chi phí vận hành, tiết kiệm, điện nước.
  • Chuẩn hóa quy trình trồng từ gieo hạt, chăm sóc cây con và cây trưởng thành
Xà lách

Xà lách

Xà lách

https://botanicfarm-longan.cc.agriconnect.vn/f/

(Farm xà lách thủy canh 1.000 m2 ở Long An)