0983 889 796

Giải pháp

Thủy canh

Trang trại rau thủy canh ứng dụng IoT (Internet of Things)

Trang trại rau thủy canh IoT _ Susu garden - Long Thạnh Mỹ

Ứng dụng IoT cho nhà rau thủy canh nhằm tăng năng suất, chất lượng của rau và tiết kiệm công lao động.


Nấm

Trại Nấm ứng dụng IoT (Internet of Things)

Trại Nấm Nông nghiệp Công nghệ cao - Củ chi

Giải pháp IoT của AgriConnect giúp tạo môi trường tối ưu cho Nấm sinh trưởng và phát triển theo từng giai đoạn.